သမ္မာတရားကို ရှာဖွေနေသူများ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
28"အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁) ဘုရားသခင်၏ အခွင့်အာဏာ (၁)" | အပိုင်း နှစ်၏ အဆက်28"အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁) ဘုရားသခင်၏ အခွင့်အာဏာ (၁)" | အပိုင်း နှစ်၏ အဆက် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂)ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် (၂) အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁) ဘုရားသခင်၏ အခွင့်အာဏာ (၁) အပိုင်း နှစ်၏ အဆက်အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁) ဘုရားသခင်၏ အခွင့်အာဏာ (၁) အပိုင်း နှစ်၏ အဆက် စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ အခန်း ၆စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ အခန်း ၆ ဘာသာရေးအမှုဆောင်ခြင်းကို သန့်စင်ရမည်ဘာသာရေးအမှုဆောင်ခြင်းကို သန့်စင်ရမည် မြေကြီးပေါ်ရှိ ဘုရားသခင်ကို သိရှိနိုင်ပုံမြေကြီးပေါ်ရှိ ဘုရားသခင်ကို သိရှိနိုင်ပုံ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သူစစ်စစ် ဖြစ်သလောသင်သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သူစစ်စစ် ဖြစ်သလော စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၄စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၄ ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ  (သင်မည်သူ့ကို သစ္စာစောင့်သိသနည်း)ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (သင်မည်သူ့ကို သစ္စာစောင့်သိသနည်း) ဘုရားသခင်သည် လူ့အသက်၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်သည် လူ့အသက်၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည် ခရစ်တော်သည် တရားစီရင်ခြင်း အမှုကို သမ္မာတရားဖြင့် ဆောင်ရွက်၏ခရစ်တော်သည် တရားစီရင်ခြင်း အမှုကို သမ္မာတရားဖြင့် ဆောင်ရွက်၏ ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းသည် ခေတ်သစ်တစ်ခေတ်ကို အစပြုခဲ့၏ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းသည် ခေတ်သစ်တစ်ခေတ်ကို အစပြုခဲ့၏ ယုံကြည်သူများသည် မည်သည့်ရှုထောင့်အား ဆုပ်ကိုင်ထားသင့်သနည်းယုံကြည်သူများသည် မည်သည့်ရှုထောင့်အား ဆုပ်ကိုင်ထားသင့်သနည်း ခေါ်ခြင်းခံရသူ များသော်လည်း ရွေးကောက်ခံရသူ နည်းပါး၏ခေါ်ခြင်းခံရသူ များသော်လည်း ရွေးကောက်ခံရသူ နည်းပါး၏ “နှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ” အကြောင်း အကျဉ်းချုပ်ဆွေးနွေးချက်“နှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ” အကြောင်း အကျဉ်းချုပ်ဆွေးနွေးချက် ယေရှု၏ဝိညာဉ်ခန္ဓာကို သင်တွေ့မြင်သည့်အချိန်တွင် ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို အသစ်တစ်ဖန် ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ယေရှု၏ဝိညာဉ်ခန္ဓာကို သင်တွေ့မြင်သည့်အချိန်တွင် ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို အသစ်တစ်ဖန် ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်လိမ့်မည် နှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ လူဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်၏အမှုတော်နှင့် လူ၏တာဝန် ကွဲပြားခြားနားမှု  (အပိုင်း နှစ်)လူဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်၏အမှုတော်နှင့် လူ၏တာဝန် ကွဲပြားခြားနားမှု (အပိုင်း နှစ်) လူဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်၏အမှုတော်နှင့် လူ၏တာဝန် ကွဲပြားခြားနားမှု (အပိုင်း တစ်)လူဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်၏အမှုတော်နှင့် လူ၏တာဝန် ကွဲပြားခြားနားမှု (အပိုင်း တစ်) ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (အကျင့်ပျက်သောလူသားသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားပြုခြင်းငှာ မတတ်စွမ်းနိုင်)ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (အကျင့်ပျက်သောလူသားသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားပြုခြင်းငှာ မတတ်စွမ်းနိုင်) စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၁၃စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၁၃ အမည်နာမများနှင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်၍- အပိုင်း နှစ်အမည်နာမများနှင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်၍- အပိုင်း နှစ် စစ်မှန်သောလူဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်းစစ်မှန်သောလူဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၁၆စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၁၆ စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၈စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၈ ဘုရားသခင်ကိုသိသောသူများသာလျှင် ဘုရားသခင်အတွက် သက်သေကို ခံနိုင်ကြသည်ဘုရားသခင်ကိုသိသောသူများသာလျှင် ဘုရားသခင်အတွက် သက်သေကို ခံနိုင်ကြသည် စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၁၉စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၁၉ စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၂၂စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၂၂ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသော လူသားမျိုးနွယ်သည် လူ့ဇာတိခံယူသည့် ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်မှုကို ပို၍လိုအပ်သည် - တတိယပိုင်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသော လူသားမျိုးနွယ်သည် လူ့ဇာတိခံယူသည့် ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်မှုကို ပို၍လိုအပ်သည် - တတိယပိုင်း စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၁၄စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၁၄ (ဘုရားသခင်နှင့် လူသားသည် အနားယူခြင်းထဲသို့ အတူတကွ ဝင်ရောက်ကြလိမ့်မည်) ပထမပိုင်း(ဘုရားသခင်နှင့် လူသားသည် အနားယူခြင်းထဲသို့ အတူတကွ ဝင်ရောက်ကြလိမ့်မည်) ပထမပိုင်း ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (ဘုရားသခင်၏ ယနေ့ကာလ အမှုကို သိခြင်း)ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (ဘုရားသခင်၏ ယနေ့ကာလ အမှုကို သိခြင်း) စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၂၃စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၂၃ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ရာတွင် ဘုရားသခင်ကို နာခံသင့်သည်သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ရာတွင် ဘုရားသခင်ကို နာခံသင့်သည် သင်မည်သူ့ကို သစ္စာစောင့်သိသနည်းသင်မည်သူ့ကို သစ္စာစောင့်သိသနည်း (ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသော လူသားမျိုးနွယ်သည် လူ့ဇာတိခံယူသည့် ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်မှုကို ပို၍လိုအပ်သည်) ဒုတိယပိုင်း(ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသော လူသားမျိုးနွယ်သည် လူ့ဇာတိခံယူသည့် ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်မှုကို ပို၍လိုအပ်သည်) ဒုတိယပိုင်း (နောက်ဆုံးသော ကာလ ခရစ်တော်၏ မိန့်မြွက်ချက်များမှ ကောက်နုတ်ချက်တစ်ခုကို ဖတ်ကြားခြင်း) ပထမပိုင်း(နောက်ဆုံးသော ကာလ ခရစ်တော်၏ မိန့်မြွက်ချက်များမှ ကောက်နုတ်ချက်တစ်ခုကို ဖတ်ကြားခြင်း) ပထမပိုင်း စကြဝဠာတစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၂၈စကြဝဠာတစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ - အခန်း ၂၈ ဘုရားသခင်၏အသံတော် (စကြဝဠာတစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ အခန်း ၂၅)ဘုရားသခင်၏အသံတော် (စကြဝဠာတစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ အခန်း ၂၅) ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူသား၏အလုပ် - တတိယပိုင်းဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူသား၏အလုပ် - တတိယပိုင်း ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူသား၏အလုပ် - ဒုတိယပိုင်းဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူသား၏အလုပ် - ဒုတိယပိုင်း ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူသား၏အလုပ် - ပထမပိုင်းဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူသား၏အလုပ် - ပထမပိုင်း ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်း သင်ဘာသိသနည်းယုံကြည်ခြင်းအကြောင်း သင်ဘာသိသနည်း (ဘုရားသခင်၏ အမှုအဆင့် သုံးဆင့်ကို သိခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို သိခြင်း၏ လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်) တတိယပိုင်း(ဘုရားသခင်၏ အမှုအဆင့် သုံးဆင့်ကို သိခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို သိခြင်း၏ လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်) တတိယပိုင်း (ဘုရားသခင်၏ အမှုအဆင့် သုံးဆင့်ကို သိခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို သိခြင်း၏ လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်) ဒုတိယပိုင်း(ဘုရားသခင်၏ အမှုအဆင့် သုံးဆင့်ကို သိခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို သိခြင်း၏ လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်) ဒုတိယပိုင်း ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (မပြောင်းလဲသော စိတ်သဘောထား ရှိခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် ရန်ဘက်ပြုခြင်းဖြစ်သည်)ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (မပြောင်းလဲသော စိတ်သဘောထား ရှိခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် ရန်ဘက်ပြုခြင်းဖြစ်သည်) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူ၏လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု) တတိယပိုင်ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူ၏လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု) တတိယပိုင် ဘုရားသခင်၏အသံတော် (သင်သည် ခရစ်တော်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ရေးအတွက် လမ်းခရီးကို ရှာဖွေသင့်သည်)ဘုရားသခင်၏အသံတော် (သင်သည် ခရစ်တော်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ရေးအတွက် လမ်းခရီးကို ရှာဖွေသင့်သည်) ဘုရားသခင်သည် လူသားများအကြား၌ ကြီးမားသည့် အမှုအား ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို သင်သိပါသလားဘုရားသခင်သည် လူသားများအကြား၌ ကြီးမားသည့် အမှုအား ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို သင်သိပါသလား သင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပြီလောသင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပြီလော ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ အစေခံနည်းဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ အစေခံနည်း နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (နိုင်ငံတော်ခေတ်သည် နှုတ်ကပတ်တော်ခေတ်ဖြစ်သည်) အပိုင်း နှစ်နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (နိုင်ငံတော်ခေတ်သည် နှုတ်ကပတ်တော်ခေတ်ဖြစ်သည်) အပိုင်း နှစ် နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (နိုင်ငံတော်ခေတ်သည် နှုတ်ကပတ်တော်ခေတ်ဖြစ်သည်) အပိုင်း တစ်နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (နိုင်ငံတော်ခေတ်သည် နှုတ်ကပတ်တော်ခေတ်ဖြစ်သည်) အပိုင်း တစ် နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (သတိပေးချက် သုံးချက်)နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (သတိပေးချက် သုံးချက်) ဘုရားသခင်၏အသံတော် (အနန္တတန်ခိုးရှင် သက်ပြင်းချတော်မူခြင်း)ဘုရားသခင်၏အသံတော် (အနန္တတန်ခိုးရှင် သက်ပြင်းချတော်မူခြင်း) ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (လူ့ဇာတိခံယူထားသော ဘုရားသခင်နှင့် ဘုရားအသုံးပြုသောလူတို့ကြား ပဓာနကျသည့် ကွာခြားချက်)ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (လူ့ဇာတိခံယူထားသော ဘုရားသခင်နှင့် ဘုရားအသုံးပြုသောလူတို့ကြား ပဓာနကျသည့် ကွာခြားချက်) နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (ပညတ်တော်ခေတ်မှ အမှုတော်)နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (ပညတ်တော်ခေတ်မှ အမှုတော်) ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (ဘုရားသခင်၏ ယနေ့အမှုကို သိသောသူများသာလျှင် ဘုရားသခင်ကို အစေခံနိုင်သည်)ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (ဘုရားသခင်၏ ယနေ့အမှုကို သိသောသူများသာလျှင် ဘုရားသခင်ကို အစေခံနိုင်သည်) (ဘုရားသခင်နှင့် လူသားသည် အနားယူခြင်းထဲသို့ အတူတကွ ဝင်ရောက်ကြလိမ့်မည်) ဒုတိယပိုင်း(ဘုရားသခင်နှင့် လူသားသည် အနားယူခြင်းထဲသို့ အတူတကွ ဝင်ရောက်ကြလိမ့်မည်) ဒုတိယပိုင်း ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ဘုရားသခင်သည် လူ့အသက်၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်) တတိယပိုင်းဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ဘုရားသခင်သည် လူ့အသက်၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်) တတိယပိုင်း ခရစ်တော်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်သောသူများသည် အကယ်စင်စစ် ဘုရားသခင်၏ ရန်ဘက်များဖြစ်ကြသည်ခရစ်တော်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်သောသူများသည် အကယ်စင်စစ် ဘုရားသခင်၏ ရန်ဘက်များဖြစ်ကြသည် (ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ကို ကိုယ်တွေ့ ကြုံတွေ့သော သူသာလျှင် ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်၏) ပထမပိုင်း(ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ကို ကိုယ်တွေ့ ကြုံတွေ့သော သူသာလျှင် ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်၏) ပထမပိုင်း (လူ၏သာမန်ဘဝကို နဂိုအတိုင်း ဖြစ်စေခြင်းနှင့် အံ့ဖွယ် ခရီးပန်းတိုင်သို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်း) တတိယပိုင်း(လူ၏သာမန်ဘဝကို နဂိုအတိုင်း ဖြစ်စေခြင်းနှင့် အံ့ဖွယ် ခရီးပန်းတိုင်သို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်း) တတိယပိုင်း (လူ၏သာမန်ဘဝကို နဂိုအတိုင်း ဖြစ်စေခြင်းနှင့် အံ့ဖွယ် ခရီးပန်းတိုင်သို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်း) ဒုတိယပိုင်း(လူ၏သာမန်ဘဝကို နဂိုအတိုင်း ဖြစ်စေခြင်းနှင့် အံ့ဖွယ် ခရီးပန်းတိုင်သို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်း) ဒုတိယပိုင်း (လူ၏သာမန်ဘဝကို နဂိုအတိုင်း ဖြစ်စေခြင်းနှင့် အံ့ဖွယ် ခရီးပန်းတိုင်သို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်း) ပထမပိုင်း(လူ၏သာမန်ဘဝကို နဂိုအတိုင်း ဖြစ်စေခြင်းနှင့် အံ့ဖွယ် ခရီးပန်းတိုင်သို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်း) ပထမပိုင်း နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (လက်တွေ့ကျခြင်းကို မည်သို့သိမည်နည်း)နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (လက်တွေ့ကျခြင်းကို မည်သို့သိမည်နည်း) နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (အနှစ်တစ်ထောင် နိုင်ငံတော် ရောက်ရှိလာပြီ)နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (အနှစ်တစ်ထောင် နိုင်ငံတော် ရောက်ရှိလာပြီ) ဘုရားသခင်၏အသံတော် (လက်တွေ့ကျသော ဘုရားသခင်ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် ဖြစ်သည်ကို သင်သိသင့်သည်)ဘုရားသခင်၏အသံတော် (လက်တွေ့ကျသော ဘုရားသခင်ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် ဖြစ်သည်ကို သင်သိသင့်သည်) နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (အမည်နာမများနှင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်၍)နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (အမည်နာမများနှင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်၍) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (သင်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်တို့ကို သင်တို့ ပြန်စဉ်းစားသင့်သည်)ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (သင်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်တို့ကို သင်တို့ ပြန်စဉ်းစားသင့်သည်) ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (ဘုရားသခင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအထဲ၌သာ လူသားသည် ကယ်တင်ခြင်း ခံရနိုင်သည်)ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (ဘုရားသခင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအထဲ၌သာ လူသားသည် ကယ်တင်ခြင်း ခံရနိုင်သည်) ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (သင်၏အနာဂတ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းကို မည်သို့အာရုံစိုက်၍ လုပ်ဆောင်သင့်သနည်း)ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (သင်၏အနာဂတ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းကို မည်သို့အာရုံစိုက်၍ လုပ်ဆောင်သင့်သနည်း) ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (ဧဝံဂေလိတရားကို ဖြန့်ဝေသည့် အလုပ်သည်လူသားကို ကယ်တင်သည့် အလုပ်လည်းဖြစ်သည်)ခရစ်တော်၏ဖော်ပြချက်များ (ဧဝံဂေလိတရားကို ဖြန့်ဝေသည့် အလုပ်သည်လူသားကို ကယ်တင်သည့် အလုပ်လည်းဖြစ်သည်) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ခရစ်တော်သည် တရားစီရင်ခြင်း အမှုကို သမ္မာတရားဖြင့် ဆောင်ရွက်၏)ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ခရစ်တော်သည် တရားစီရင်ခြင်း အမှုကို သမ္မာတရားဖြင့် ဆောင်ရွက်၏) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူ၏လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု) အပိုင်း နှစ်ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူ၏လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု) အပိုင်း နှစ် နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (သုံးပါးတစ်ဆူ တည်ရှိပါသလော) အပိုင်း နှစ်နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (သုံးပါးတစ်ဆူ တည်ရှိပါသလော) အပိုင်း နှစ် နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (သုံးပါးတစ်ဆူ တည်ရှိပါသလော - အပိုင်း တစ်)နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (သုံးပါးတစ်ဆူ တည်ရှိပါသလော - အပိုင်း တစ်) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ပြီးပြည့်စုံလင်စေခြင်း ခံရပြီးသော သူတို့ဆီသို့ ကတိတော်များ)ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ပြီးပြည့်စုံလင်စေခြင်း ခံရပြီးသော သူတို့ဆီသို့ ကတိတော်များ) ဘုရားသခင်၏ဖော်ပြချက်များ (ဘုရားသခင်သည် လူ့အသက်တာ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်)ဘုရားသခင်၏ဖော်ပြချက်များ (ဘုရားသခင်သည် လူ့အသက်တာ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူ၏လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု အပိုင်း တစ်)ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ဘုရားသခင်၏ အလုပ်နှင့် လူ၏လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု အပိုင်း တစ်) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ကယ်တင်ရှင်သည် "ဖြူသောမိုးတိမ်" အားစီးလျက် ကြွလာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်)ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ကယ်တင်ရှင်သည် "ဖြူသောမိုးတိမ်" အားစီးလျက် ကြွလာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်) နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ နားလည်သနည်း)နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ နားလည်သနည်း) ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ခြင်း၌ ဘာသာရေး ထုံးတမ်းဓလေ့များထက် လက်တွေ့အရှိတရားအပေါ်တွင် အာရုံစိုက်သင့်သည်ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ခြင်း၌ ဘာသာရေး ထုံးတမ်းဓလေ့များထက် လက်တွေ့အရှိတရားအပေါ်တွင် အာရုံစိုက်သင့်သည် နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (ဆိုးသွမ်းသောသူသည် အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်)နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ (ဆိုးသွမ်းသောသူသည် အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ဘုရားသခင်သည် လူသားအားလုံး၏ ကံကြမ္မာကို ထိန်းချုပ်ထား၏)ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ဘုရားသခင်သည် လူသားအားလုံး၏ ကံကြမ္မာကို ထိန်းချုပ်ထား၏) ဘုရားသခင်၏ဖော်ပြချက်များ (နောက်ဆုံးသောကာလ၏ ခရစ်တော်သည်သာ လူသားအား ထာဝရအသက်၏ လမ်းခရီးကို ပေးနိုင်သည်)ဘုရားသခင်၏ဖော်ပြချက်များ (နောက်ဆုံးသောကာလ၏ ခရစ်တော်သည်သာ လူသားအား ထာဝရအသက်၏ လမ်းခရီးကို ပေးနိုင်သည်) စကြဝဠာတစ်ခွင်လုံး၌ နိုင်ငံတော်၏ ဧဝံဂေလိတရား ပျံ့နှံ့သွားမည်ဟု ပရောဖက်ပြုနေသည့် မိုးချုန်းသံခုနစ်ချက်စကြဝဠာတစ်ခွင်လုံး၌ နိုင်ငံတော်၏ ဧဝံဂေလိတရား ပျံ့နှံ့သွားမည်ဟု ပရောဖက်ပြုနေသည့် မိုးချုန်းသံခုနစ်ချက် Word of God (ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ကို ကိုယ်တွေ့ ကြုံတွေ့သော သူသာလျှင် ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်၏)Word of God (ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ကို ကိုယ်တွေ့ ကြုံတွေ့သော သူသာလျှင် ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်၏) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် "အကျင့်ပျက်သောလူသားသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားပြုခြင်းငှာ မတတ်စွမ်းနိုင်"ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် "အကျင့်ပျက်သောလူသားသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားပြုခြင်းငှာ မတတ်စွမ်းနိုင်" နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ "ခေါ်ခြင်းခံရသူ များသော်လည်း ရွေးကောက်ခံရသူ နည်းပါး"နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ "ခေါ်ခြင်းခံရသူ များသော်လည်း ရွေးကောက်ခံရသူ နည်းပါး" နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ "ဘုရားသခင်၏ စိတ်နေသဘောထားကို နားလည်ရန် လွန်စွာအရေးကြီး၏"နောက်ဆုံးသောကာလ ခရစ်တော်၏ မြွက်ဆိုချက်များ "ဘုရားသခင်၏ စိတ်နေသဘောထားကို နားလည်ရန် လွန်စွာအရေးကြီး၏" ဘုရားသခင်၏အသံတော် အမျက်ဒေါသကျရောက်မည့်နေ့ကို ဇာတိပကတိဖြစ်သောသူ အဘယ်သူမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါဘုရားသခင်၏အသံတော် အမျက်ဒေါသကျရောက်မည့်နေ့ကို ဇာတိပကတိဖြစ်သောသူ အဘယ်သူမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ ဘုရားသခင်ကို စစ်မှန်သော နှလုံးသားနှင့် နာခံသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်ပိုင်သောသူများ ဧကန်အမှန် ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ကို စစ်မှန်သော နှလုံးသားနှင့် နာခံသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်ပိုင်သောသူများ ဧကန်အမှန် ဖြစ်ကြလိမ့်မည်

စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ အခန်း ၆

ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ ဖတ်ကြားခြင်းများ   0  

မိတ်ဆက်ခြင်း

ဝိညာဉ်တော်အတွင်းမှ အရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင်

သင်သည် ပါးနပ်စွာပင် ဆင်ခြင်ပြုမူ သင့်သည်၊

ငါ၏ နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် ပတ်သက်လာလျှင်မူ သင်သည် သတိထားပြီး အာရုံစိုက် သင့်သည်။

ငါ၏ ဝိညာဉ်တော်နှင့် ငါ၏လူ့ဇာတိ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ ငါ၏ နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်

ငါ၏လူ့ဇာတိ ကိုယ်ခန္ဓာတို့ကို ခွဲခြမ်း၍ မရနိုင်သည့်

တစ်လုံးတစ်ဝတည်းအဖြစ် သင်ရှုမြင်သည့် အနေအထားသို့ ရောက်အောင် ရည်ရွယ်ထားရမည်၊

ထိုသို့အားဖြင့် လူသားမျိုးနွယ် အားလုံးသည်

ငါ၏ မျက်မှောက်တော်ထဲ၌ ငါ့အား စိတ်ကျေနပ်စေနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

ဟင်းလင်းပြင် တစ်ခွင်လုံးကို ငါသည် မျက်စိတစ်ဆုံး စူးစိုက် ကြည့်လျက်

စကြဝဠာအား ငါ့ခြေဖြင့် နင်းလျှောက်ခဲ့ပြီ၊

လူ့အတွေ့အကြုံ၏ ချိုသော၊ ချဉ်သော၊ ခါးသက်သောနှင့် စူးရှသော အနံ့အရသာများကို မြည်းစမ်း၍

လူသားမျိုးနွယ် အားလုံး၏ အလယ်တွင် ငါသည် လျှောက်သွားခဲ့ပြီ၊

သို့သော်လည်း လူသားသည်ငါ့အား မည်သည့်အခါမျှ စစ်မှန်စွာ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ခြင်း မရှိသကဲ့သို့

ငါသည် လှည့်လည်သွားလာခဲ့စဉ်တွင်လည်း သတိပြုမိခြင်း မရှိခဲ့ကြ။

ငါသည် တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြီး

သဘာဝလွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို မဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အတွက်ကြောင့်

မည်သူတစ်ဦးကမျှ ငါ့အား ဧကန်အမှန် တွေ့မြင်ခဲ့ခြင်း မရှိချေ။

ယခုတွင်မူ အမှုအရာများမှာ ယခင်ကကဲ့သို့ မဟုတ်တော့ပေ။

ဖန်ဆင်းခြင်း၏ အစအဦးမှစ၍ လောကကြီးသည်

တစ်ခါမှ မမြင်တွေ့ဖူးသော အမှုအရာများကို ငါသည် လုပ်ဆောင်မည်၊

ခေတ်ကာလများတစ်လျှောက်တွင် လူသားတို့ လုံးဝမကြားဖူးသော

နှုတ်ကပတ်တော်များကို ငါသည် မြွက်ဆိုမည်၊

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူသားမျိုးနွယ် အားလုံးသည်

ငါ့အား သိကျွမ်းလာစေရန် ငါတောင်းဆိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဤသည်တို့မှာ ငါ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုထဲတွင် ရှိသော အဆင့်များဖြစ်ကြသည်၊

ထိုအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ လူသားမျိုးနွယ်သည် အရိပ်အခြည် ရေးရေးမျှပင် မရှိ။

ငါသည် ထိုအရာများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုချိန်တွင်ပင်

လူသားသည် သူ၏ စိတ်ထဲတွင် ရှုပ်ထွေးလျက်ပင် ရှိသေးသောကြောင့်

ထိုအရာတို့ကို လူသားအား ခရေစေ့တွင်းကျ ရှင်းလင်းပြောဆိုရန် မဖြစ်နိုင်ချေ။

ဤတွင် လူသား၏ ကမ်းကုန်သော အောက်တန်းကျမှု တည်ရှိနေသည် မဟုတ်သလော။

လူသားအတွင်းတွင် ငါကုစားလိုသော အရာမှာ ထိုအရာ အတိအကျပင် မဟုတ်သလော။

ဤနှစ်ပေါင်းများ တစ်လျှောက်တွင် ငါသည် လူသား အပေါ်၌

မည်သည့်အရာမျှ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့၊

ဤနှစ်ပေါင်း တစ်လျှောက်တွင် ငါ၏ လူ့ဇာတိ ခံယူထားသော ခန္ဓာကိုယ်နှင့်

တိုက်ရိုက် ထိတွေ့မှုရှိသော သူများပင်လျှင်

ငါ၏ ဘုရားသဘောသဘာဝမှ တိုက်ရိုက်လာသော စကားသံကို

မည်သည့်အခါမျှပင် ကြားဖူးခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ကြ။

ထို့ကြောင့် လူသတ္တဝါများ ငါ့ကိုသိခြင်းကင်းမဲ့နေရခြင်းမှာ

ရှောင်လွဲ၍ မရနိုင်သောအရာ ဖြစ်သည်၊

သို့သော်လည်း ခေတ်ကာလများတစ်လျှောက်တွင်

ဤအရာတစ်ခုတည်းကသာ လူသားမျိုးနွယ်၏ ငါ့အားချစ်ခြင်းကို ထိခိုက်စေခဲ့သည် မဟုတ်ပါ။

မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယခုတွင်မူ

ငါသည် သင်တို့အပေါ်တွင် အံ့သြဖွယ်ဖြစ်၍

ဉာဏ်မမီနိုင်သည့် မရေတွက်နိုင်သော အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သကဲ့သို့

များစွာသော နှုတ်ကပတ်တော်များကိုလည်း သင်တို့အား ပြောကြားခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေများ အောက်တွင်ပင်

များစွာသော လူတို့သည် ငါ့အား မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ပင် ဆန့်ကျင်ဆဲရှိသေးသည်။

သင့်ကို သာဓကအချို့ ငါပေးမည်။

ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို နားလည် သဘောပေါက်နိုင်ရန် ကြိုးစားရင်း

အသက်တာနှင့် အသား ကျလာရန် နေ့စဉ် သင်သည် မရေရာသော ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းသည်။

သို့သော်လည်း ငါ၏ နှုတ်ကပတ် တော်များသည် အမှန်တကယ် ဆင်းကြွလာသောအခါ

သင်သည် ၎င်းတို့ကို တမူထူးစွာ ရှုမြင်သည်။

သင်သည် ငါ၏ နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် ငါ၏ ဝိညာဉ်တော်တို့ကို ခွဲခြမ်း၍ မရသော

ထင်ရှားသည့် အရာတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူသော်လည်း

ငါ၏ လူသားသဘောသည် ဤကဲ့သို့သော နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးကို မြွက်ဆိုခြင်းငှာ

ဧကန် မတတ်စွမ်းနိုင်ဟု တွေးထင်လျက်

ထိုအရာတို့မှာ ငါ့ဝိညာဉ်တော်၏ စီစဉ်ခြင်း၏ ရလဒ်သာ ဖြစ်သည်ဟု တွေးထင်ကာ

သင်သည် လူသားသဘောကို ဘေးသို့ ကန်ထုတ်လေသည်။

ဤကဲ့သို့သော အနေအထားမျိုးကို သင်သည် မည်ကဲ့သို့ သိလိမ့်မည်နည်း။

သင်သည် ငါ၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ယုံကြည်သည်၊

သို့သော်လည်း ငါယူတင်ဝတ်ဆောင်သော လူ့ဇာတိကိုမူ

အနည်းနှင့် အများ သင်တို့သည် ကိုယ်ပိုင် ထင်မြင်ချက်များနှင့် တွေးခေါ်ယုံကြည်ကြသည်၊

ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သည် တစ်နေ့တခြား နှိုင်းဆချင့်ချိန်၍

“အဘယ်ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် အမှုအရာများကို ဤသို့လုပ်ဆောင်သနည်း။

ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်ထံတော်မှ လာခြင်းဖြစ်နိုင်သလော။ မဖြစ်နိုင်။

ကျွန်ုပ်၏ အမြင်အရဆိုလျှင် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်နှင့် အတူတူနီးပါးပင် ဖြစ်သည်၊

သာမန်ဖြစ်၍ ရိုးရိုးတန်းတန်း ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးပင် ဖြစ်သည်” ဟု ပြောဆိုသည်။

ထို့အတူ ဤကဲ့သို့သော အနေအထားမျိုးကို သင်သည် မည်သို့ ရှင်းပြမည်နည်း။

အထက်က ငါပြောခဲ့သော အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍

သင်တို့အထဲတွင် ထိုအရာကို မယူတင် ထားသောသူများ ရှိသလော။

ထိုအရာကို မပိုင်ဆိုင်သော သူများ ရှိသလော။

ထိုအရာသည် သင်မှ ကိုယ်ပိုင် ဥစ္စာတစ်ခုကဲ့သို့

ဆုပ်ကိုင်ထားသော တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပုံရပြီး

ဤအချိန် တစ်လျှောက်လုံးတွင် သင်သည် ထိုအရာကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရန် တွန့်ဆုတ်နေခဲ့သည်။

သင်သည် တက်ကြွသော လုံ့လပြုခြင်းကို အားထုတ်ရန် အလိုရှိခြင်းငှာ ဝေးစွ၊

ယင်းအစား ငါကိုယ်တိုင် အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် သင်စောင့်ဆိုင်းလေသည်။

ဧကန်အမှန်ဆိုရလျှင် ငါ့အား ရှာဖွေခြင်းမရှိဘဲနှင့်

ငါ့ကို အလွယ်တကူ အဆင်သင့် သိကျွမ်းလာသော လူသား တစ်ယောက်တစ်လေမျှပင်မရှိ။

မှန်ပေ၏၊ ဤသည်တို့မှာ သင်တို့အား ငါသင်ခန်းစာတစ်ခု ဟောပြောသည့်

ပေါ့တန်သောနှုတ်ကပတ်တော်များ မဟုတ်ချေ၊

အကြောင်းမှာ သင်တို့ မှီငြမ်းနိုင်ရန်အတွက် မတူညီသော ရှုထောင့်မှနေ၍

သာဓကတစ်ခုကို ငါပေးနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ပေတရုဟု ပြောလိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် လူတိုင်းသည် ချီးကျူးခြင်းများနှင့် ပြည့်ပြီး

ပေတရုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဤအဖြစ်အပျက်များကို ချက်ချင်းပင် အမှတ်ရကြသည်—

သူသည် ဘုရားသခင်ကို မသိဟု သုံးကြိမ်တိုင်ငြင်းပယ်ခဲ့ပုံအပြင်

စာတန်၏အစေကိုခံလျက်

ထိုနည်းဖြင့် ဘုရားသခင်အား စမ်းသပ်သော်လည်း

အဆုံး၌ ဘုရားသခင်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်

ဇောက်ထိုးအနေအထားနှင့် သံမှိုဆွဲနှက်ခံခဲ့ရပုံ အစရှိသည်တို့ ဖြစ်သည်။

ပေတရုသည် ငါ့ကိုအပြင် သူ၏ နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုပါ မည်ကဲ့သို့ သိလာပုံကို

သင်တို့အား စီကာပတ်ကုံး ပြောပြခြင်းကို အလွန်အရေးပါသော အရာအဖြစ် ငါမှတ်ယူသည်။

ပေတရုဟူသော ဤလူသားသည် ပြောင်မြောက်သော အရည်အချင်းရှိသူ ဖြစ်သည်၊

သို့သော်လည်း သူ၏ အခြေအနေများသည် ပေါလု၏ အခြေအနေများနှင့် ကွဲပြားခြားနားသည်။

ပေတရု၏ မိဘများသည် ငါ့အား ညှဉ်းဆဲခဲ့ကြသည်၊

ထိုမိဘများသည် စာတန်၏ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းခံထားရသော မာရ်နတ်များနှင့် သက်ဆိုင်ခဲ့ကြ သည်၊

ဤအကြောင်းကြောင့် ထိုသူတို့သည်

ပေတရုထံသို့ လမ်းခရီးကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု ပြော၍ မရနိုင်။

ပေတရုသည် သွက်လက်ချက်ချာသော ဉာဏ်ရှိသူ ဖြစ်ပြီး ပင်ကိုဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံခဲ့ကာ

ငယ်စဉ်ဘဝကတည်းက သူ့မိဘများ၏ တုန်နေအောင် ချစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်၊

သို့သော်လည်း အရွယ်ရောက်လာပြီး နောက်ပိုင်း တွင်မူ

သူသည် သူ့မိဘများ၏ ရန်သူဖြစ်လာခဲ့သည်၊

အကြောင်းမှာ သူသည် ငါ့အား သိကျွမ်းခြင်းအလို့ငှာ အမြဲပင် ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး၊

ထိုအရာက သူ့မိဘများကို ကျောခိုင်းဖို့ရန် ဦးတည်သွားစေခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ပထမဆုံး ပေတရုသည်

ကောင်းကင်၊ မြေကြီးနှင့် အရာခပ်သိမ်းတို့မှာ အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ လက်တော်ထဲ၌ ရှိပြီး

အပြုသဘောဆောင်သော အရာခပ်သိမ်းမှာ ဘုရားသခင်ထံမှ အရင်းပြုပြီး

စာတန်၏ မည်သည့် ခြယ်လှယ်ခံရခြင်းကိုမှ ဖြတ်သန်းသွားခြင်း မရှိဘဲနှင့်

ဘုရားသခင်ထံမှပင် တိုက်ရိုက်လာသည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

အဖြည့်ခံအနေနှင့် အစေခံသည့် သူ့မိဘများ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် သာဓက သည်

ပေတရုအနေဖြင့် ငါ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် သနားကြင်နာခြင်းကို

သာ၍ပင် လိုလိုလားလား အသိအမှတ် ပြုရန် ထောက်ကူပေးခဲ့ပြီး

ထိုသို့ဖြင့် ငါ့အား ရှာဖွေခြင်းငှာ သာ၍ကြီးသော စိတ်ထက်သန် ပြင်းပြမှုကို

သူ၏ အထဲ၌ လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။

သူသည် ငါ၏ နှုတ်ကပတ်တော်များအား စားသောက်ခြင်းကို အလေးအနက် အာရုံထားခဲ့သည်သာမကဘဲ

ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို နားလည် သဘောပေါက်ခြင်းအား

သာ၍ပင် အလေး အနက် အာရုံထားခဲ့ပြီး အစဉ်တစိုက်ပင်

သူ၏ အတွေးများ၌ နှိုင်းချင့်မျှော်ခေါ်ကာ သတိရှိခဲ့သည်၊

ထို့ကြောင့် သူသည် အမြဲပင် သူ၏ ဝိညာဉ်ရေး၌ အထူးတလည် ပါးနပ်ချက်ချာခဲ့သည်၊

ထို့ကြောင့် သူလုပ်လေရာရာ၌ ငါ့အား ကျေနပ်စေနိုင်ခဲ့သည်။

သာမန်အသက်တာထဲတွင် သူသည် ကျရှုံးမှု၏ ကွန်များအတွင်းသို့ သက်ဆင်းသွားမည်ကို

အလွန်အမင်း ကြောက်ရွံ့သဖြင့် သာ၍ကြီးစွာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းငှာ

မိမိကိုယ်မိမိ စေ့ဆော်ရန်အတွက် အတိတ်တွင် ကျရှုံးခဲ့သူများ၏ သင်ခန်းစာများအား

ပေါင်းစည်းခြင်းကို အလေးအနက် အာရုံထားခဲ့သည်။

ခေတ်ကာလများ တစ်လျှောက်တွင် ဘုရားသခင်အား ချစ်ခဲ့ကြသော လူများ အားလုံး၏

ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ယုံကြည်ခြင်းကို လက်သင့်ခံခြင်းအား သူ အလေးအနက် အာရုံထားခဲ့သည်။

ဤနည်းဖြင့် ပေတရုသည် ငါ၏ မျက်မှောက်တော်ထဲတွင်

ငါ့အား အသိကျွမ်းဆုံးသော လူသတ္တဝါ ဖြစ်လာသည်အထိ

သူ၏ ကြီးထွားခြင်းတိုးတက်မှုကို အနုတ်သဘောဆောင်သော ကဏ္ဍများထဲသာမက

သာ၍ အရေးကြီးသည်မှာ အပြုသဘောဆောင်သော ကဏ္ဍများထဲတွင်ပါ အရှိန်မြှင့်ခဲ့သည်။

ဤအကြောင်း ကြောင့် ပေတရုသည် သူ့တွင်ရှိသမျှသော အရာအားလုံးကို

ငါ၏ လက်ထဲသို့ မည်သို့ တင်ထားနိုင်သည်ကို စိတ်ကူးကြည့်ရန် မခဲယဥ်းတော့ချေ၊

သူသည် စားခြင်း၊ ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်း၊

သို့မဟုတ် အဘယ်အရပ်တွင် နေထိုင်သည်တို့ကိုပင် မိမိစိတ်ကြိုက် မဆုံးဖြတ်တော့ဘဲ

ငါ၏ ကြွယ်ဝခြင်းကို ခံစားသည့် အခြေခံအုတ်မြစ်အပေါ်တွင်

အရာခပ်သိမ်းကို ငါစိတ်ကျေနပ်အားရရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

ကြိမ်ဖန်များစွာပင် ငါသည် သူ့ကို စမ်းသပ်မှုအောက်၌ ထားရှိခဲ့ပြီး

ထိုအရာမှာ သူ့ကိုသေလုမျောပါး ဖြစ်စေခဲ့သည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်သော်လည်း

ရာနှင့်ချီသော ထိုစမ်းသပ်မှုများ၏ အလယ်တွင်ပင်လျှင်

သူသည် ငါ့အား ယုံကြည်ခြင်းကို တစ်ကြိမ်မျှပင် ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း မရှိခဲ့

သို့မဟုတ် ငါ့အား စိတ်ပျက်လာခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ချေ။

ငါသည် သူ့အား စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ပြောခဲ့သည့် အချိန်တွင်ပင်လျှင်

သူသည် အားနည်းစိတ်ပျက်သော စိတ်နှလုံး ဖြစ်ထွန်းခြင်း မရှိခဲ့

သို့မဟုတ် မျှော်လင့်ချက် ပျက်သုဥ်းသွားခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ

ငါ့အတွက် သူ၏ချစ်ခြင်းကို အကောင်အထည် ဖော်ရန်အလို့ငှာ

ယခင်ကအတိုင်းပင် သူ၏ အခြေခံ သဘောတရားများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေခဲ့သည်။

ငါသည် သူ့အား ထိုအရာကို ပြောခဲ့စဉ်က သူသည် ငါ့အား ချစ်ခဲ့သော်ငြားလည်း

ငါသည် သူ့အား မချီးကျူးခဲ့ဘဲ

အဆုံးတွင် စာတန်၏ လက်ထဲသို့ သူ့အား ချပစ်ခဲ့လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။

သူ၏ ဇာတိခန္ဓာထိတိုင် ထွင်းဖောက်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ဘဲ

နှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့် စမ်းသပ်မှုသာ ဖြစ်သည့် ထိုစမ်းသပ်မှုများ အလယ်တွင်

သူသည် ငါ့ထံ ဆုတောင်းခဲ့သည်မှာ “အိုး ဘုရားသခင်၊

ကောင်းကင်၊ မြေကြီးနှင့် အင်္သချေသော အရာများအကြားတွင်

အနန္တတန်ခိုးရှင် ကိုယ်တော်၏ လက်တော်ထဲ၌ မရှိသော

လူသား၊ ဖန်ဆင်းခံ သတ္တဝါ သို့မဟုတ် အမှုအရာတို့ ရှိလေသလော။

ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်အား သနား ကြင်နာမှုကို ပြသရန် အလိုရှိသောအခါ

အကျွန်ုပ်၏ နှလုံးသားသည်

ကိုယ်တော်၏ သနားကြင်နာမှုကြောင့် ကြီးစွာ ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ပါ၏၊

ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်အား တရားစီရင်ချက် ချမှတ်လိုသောအခါ

အကျွန်ုပ်သည် မထိုက်တန်နိုင်သော်ငြားလည်း

ကိုယ်တော်သည် သြဇာအာဏာ၊ ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံတော်မူ သောကြောင့်

ကိုယ်တော့် ဆောင်ရွက်ချက်များ၏ သိမ်မွေ့နက်နဲသော ဆန်းကြယ်မှုကို သာ၍ပင် ခံစားရပါ၏။

အကျွန်ုပ်၏ ဇာတိခန္ဓာသည် ဝေဒနာခံစားရသော်ငြားလည်း အကျွန်ုပ်၏ ဝိညာဉ်ထဲ၌ သက်သာရာရပါ၏။

ကိုယ်တော်၏ ဉာဏ်ပညာနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို

အကျွန်ုပ်သည် မည်သို့လျှင် ထောမနာမပြုဘဲနှင့် နေနိုင်ပါမည်နည်း။

ကိုယ်တော့်အား သိကျွမ်းလာပြီးနောက်တွင် သေရမည်ဆိုလျှင်ပင်

အကျွန်ုပ်သည် အစဉ် အမြဲပင် အဆင်သင့်ဖြစ်လျက်၊ လိုလားလျက်ပင် ရှိနေပါလိမ့်မည်။

အိုး အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရား၊

အကျွန်ုပ်အား ကိုယ်တော်ကို တွေ့မြင်ခွင့်ပေးရန် ဧကန်အမှန်

အလိုတော်မရှိခြင်း မဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည် မဟုတ်လော။

ကိုယ်တော်၏ တရားစီရင်မှုကို လက်ခံရရှိခြင်းငှာ

အကျွန်ုပ်သည် ဧကန်အမှန် မထိုက်တန် ခြင်းမျိုး မဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည် မဟုတ်လော။

အကျွန်ုပ်၏ အထဲတွင် ကိုယ်တော် မမြင်တွေ့လိုသော

အရာတစ်စုံတစ်ခု ရှိနေခြင်း ဖြစ်နိုင်သလော” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

ထိုကဲ့သို့သော စမ်းသပ်မှုများ အလယ်တွင်

ပေတရုသည် ငါ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို တိကျမှန်ကန်စွာ

နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းငှာ မတတ်စွမ်းနိုင်ခဲ့ သော်ငြားလည်း

ထိုအရာကို သူသည် ငါ၏ အသုံးပြုခြင်း ခံရရန်အတွက်

(လူသားမျိုးနွယ်သည် ငါ၏ ဘုန်းအာနုဘော်နှင့် အမျက်ဒေါသကို မြင်တွေ့စေရန်အလို့ငှာ

ငါ၏ တရားစီရင်မှုကို ခံယူခြင်းတစ်ခုတည်းပင် ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ)

သိက္ခာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဂုဏ်ရှိန်နှင့် စပ်ဆိုင်သော အရာများအဖြစ် မှတ်ယူခဲ့သည်မှာ ထင်ရှားပြီး

၎င်းမှာ စမ်းသပ်မှုအောက်တွင် ချထားခံရခြင်းကြောင့် စိတ်မချမ်းမြေ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။

ငါ၏ မျက်မှောက်၌ သူ၏ သစ္စာစောင့်သိမှုကြောင့်နှင့်

သူ့အပေါ် ငါချပေးသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကြောင့်

သူသည် လူသား မျိုးနွယ်အတွက် နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာတိုင် စံနမူနာတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။

ဤသည်မှာ သင်တို့ လိုက် လျှောက်သင့်သော ပုံဥပမာပင် အတိအကျဖြစ်သည် မဟုတ်လော။

ယခုအချိန်၌ ငါသည် အဘယ်ကြောင့် ပေတရု၏ အကြောင်းကို ထိုမျှ ရှည်လျားစွာ ပြောခဲ့သည်ကို

သင်တို့သည် အဖြေရှာရန် ကြိုးစားသင့်ပြီး အစွမ်းကုန် တွေးတောသင့်သည်။

ဤအရာသည် သင်တို့အတွက် ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းအဖြစ် အသုံးဝင်နိုင် ပေသည်။

ငါ့အား သိကျွမ်းသော လူများမှာ အနည်းငယ်မျှသာ ရှိသော်ငြားလည်း

ထိုအကြောင်းကြောင့် ငါသည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်သို့ ငါ၏ အမျက်ဒေါသကို ဖွင့်ချမည် မဟုတ်၊

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူသတ္တဝါများ၌ အလွန်များလှသော ချွတ်ယွင်းချက်များ ရှိနေသောကြောင့်

၎င်းတို့အား ငါတောင်းဆိုသော အဆင့်ကို ကြိုးပမ်းရရှိရန်

၎င်းတို့အတွက် ခဲယဉ်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ငါသည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာပင် သက်ညှာပေးနေခဲ့သည်မှာ

မျက်မှောက်ကာလထိတိုင်ပင် ဖြစ်တော့သည်။

သို့သော်လည်း ငါ၏ သက်ညှာပေးမှုကြောင့် သင်တို့သည် မိမိကိုယ်မိမိ အလိုလိုက်ခြင်းငှာ

အလွန်အမင်း အသင့်ဖြစ်မနေကြရန် ငါမျှော်လင့်သည်၊

ယင်းအစား သင်တို့သည် ပေတရုမှတစ်ဆင့် ငါ့အား သိကျွမ်းလာ ကြပြီး

ငါ့ကို ရှာဖွေကြရန်၊ ပေတရု၏ အဖြစ်အပျက်များ အားလုံးမှတစ်ဆင့်

မကြုံစဖူးသော နည်းလမ်းဖြင့် ဗျာဒိတ်တော်ကို လက်ခံကြရန်နှင့်

ဤနည်းဖြင့် ယခင်က လူသားမျိုးနွယ်မှ မရရှိခဲ့သော

နယ်ပယ်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန်သာ ငါမျှော်လင့်သည်။

စကြဝဠာအနှံ့အပြားနှင့် မိုးမျက်နှာကြက်၏ အကန့်အသတ်မဲ့သော ဟင်းလင်းပြင် အနှံ့အပြားတွင်

ဖန်ဆင်းခြင်း၏ အင်္သချေသော အရာများ၊

ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှ အင်္သချေသော အရာများနှင့် ကောင်းကင်ဘုံမှ အင်္သချေသော အရာများ

တစ်ခုချင်းစီတိုင်းသည် ငါ့အလုပ်၏ နောက်ဆုံးသော အဆင့်အတွက်

၎င်းတို့၏ ခွန်အားအလုံးစုံကို ဆက်ကပ်အပ်နှံလျက် ရှိသည်။

သင်တို့သည် ဘေးစည်းမှ ပွဲကြည့်ပရိသတ်များ အဖြစ်သာ ရှိနေရစ်ရန်၊

စာတန်အင်အားစုများ၏ ဟိုဟိုသည်သည် တွန်းထိုးခြင်းခံရရန် အလိုမရှိသည်မှာ

သေချာသည် မဟုတ်လော။

လူသားများသည် သူတို့၏ နှလုံးသားများ အတွင်း၌ ကိုင်စွဲထား သော ငါနှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာကို

စာတန်သည် အစဉ်တစိုက်ပင် ဝါးမြိုလျက်ရှိပြီး၊

အစဉ်တစိုက်ပင် သွားများဖြဲလျက်နှင့် ခြေသည်းလက်သည်းများကို ထုတ်ထားလျက်၊

၎င်း၏ အသက်ထွက်ခါနီး ရုန်းကန်မှု၏ နောက်ဆုံးသော မချိတင်ကဲဝေဒနာကို ခံစားလျက်ရှိသည်။

သင်တို့သည် ၎င်း၏ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော ပရိယာယ်များတွင်

ယခုအချိန်၌ ဖမ်းဆီးခံရရန် အလိုရှိကြသလော။

ငါ့အလုပ်၏ နောက်ဆုံးသော ကဏ္ဍသည် အပြီးသတ်သွားသော အချိန်၌

သင်တို့သည် မိမိတို့၏ အသက်ကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရန် အလိုရှိကြ သလော။

ငါ၏ သက်ညှာခြင်းကို နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ထပ်၍ဝေငှခံရရန်

သင်တို့သည် ငါ့အား စောင့်နေဆဲ မဟုတ်သည်မှာ သေချာသည် မဟုတ်လော။

ငါ့အား သိကျွမ်းရန် ရှာဖွေခြင်းသည် အခရာကျသော အရာပင် ဖြစ်သည်၊

သို့သော်လည်း သင်တို့သည် စစ်မှန်သော လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်မှုကို

အာရုံထားရန်လည်း ပျက်ကွက်ခြင်း မရှိသင့်ပေ။

သင်တို့သည် ငါ၏ လမ်းပြမှုကို ကျိုးနွံနာခံနိုင်ပြီး

သင်တို့ကိုယ်တိုင်၏ ရည်ရွယ်ချက်များ သို့မဟုတ် အကြံအစည်များကို

လက်သင့်ခံခြင်းအား ရပ်တန်းက ရပ်ကြရန် မျှော်လင့်သော အားဖြင့်

ငါသည် သင်တို့ထံသို့ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းသော ဉာဏ်များကို

ငါ၏ နှုတ်ကပတ်တော်များထဲတွင် တိုက်ရိုက်ပင် ထုတ်ဖော်ပေးနေပေသည်။

၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်

အပလီကေးရှင်းကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ

အံ့သြဖွယ်ဗီဒီယိုများသည် သင့်အား ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို နားလည်ရန်အတွက် လမ်းပြပေးသည်

အပလီကေးရှင်းကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ

အံ့သြဖွယ်ဗီဒီယိုများသည် သင့်အား ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို နားလည်ရန်အတွက် လမ်းပြပေးသည်

အခြားအခန်းဆက်များရှိ အသစ်ဆုံး ဗွီဒီယိုများ